Hành khách bay là em bé/ trẻ em có gì khác biệt với người lớn?

Hành khách bay là em bé/ trẻ em có gì khác biệt với người lớn?

ành khách là em bé/ trẻ em đi máy bay có gì khác biệt so với người lớn? Chi tiết...